Korzyści z kwalifikacji CIA        Program CIA       Egzaminy CIA       Rejestracja CIA


 

Egzaminy CIA sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, zgodnie z najlepszą praktyką i stanowią najpełniejsze z możliwych ujęcie zawodu audytora wewnętrznego.

 

W ramach zdobywania dyplomu CIA kandydaci muszą zdać trzy egzaminy. Ich zakres tematyczny jest szeroki: od audytu wewnętrznego, poprzez technologie informatyczne, rachunkowość finansową i zarządczą do kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

 

Część I Podstawy audytu wewnętrznego
Część II Praktyka audytu wewnętrznego
Część III Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego

 

Egzaminy CIA odbywają się w formie testów komputerowych organizowanych przez cały rok, można je zdawać m. in. w języku polskim, w dowolnie wybranym przez kandydata terminie.

 

Egzamin CIA I składa się ze 125 pytań i trwa 2 godziny 30 minut, CIA II i III składają się ze 100 pytań i trwają 2 godziny (dodatkowo przewidziane jest 5 minut na zapoznanie się z formą egzaminu i wypełnienie ankiety po egzaminie). Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których jedna jest prawidłowa. Egzaminowany może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, przy czym istnieje możliwość powrotu do zaznaczonej wcześniej odpowiedzi i jej zmiany. Wszystko w ramach limitu czasu. W przypadku nie zaliczenia danego egzaminu, kolejne podejście możliwe jest po upływie 90 dni.

 

Jak najlepiej przygotować się do egzaminów

 

Najskuteczniejszą metodą przygotowywania się do egzaminów jest uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez doświadczone instytucje szkoleniowe. Uczestnictwo w szkoleniach pozwala na zoptymalizowanie czasu niezbędnego na naukę, poprzez pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, przyswojenie technik egzaminacyjnych, a przede wszystkim poprzez zorientowanie na kluczowe obszary wiedzy wymaganej na danym egzaminie i ukierunkowanie w procesie nauki własnej. W rakcie szkolenia uczestnicy rzeczywiście koncentrują się na nauce, co często trudne jest do osiągnięcia w warunkach domowych.

 

Niezwykle istotnym jest, aby szkolenie przygotowujące było prowadzone przez doświadczonych wykładowców posiadających kwalifikacje CIA (lub równoważne), a więc przez osoby, które same zdały te egzaminy. Dodatkowo instytucja powinna być w stanie przedstawić odpowiednią historię prowadzonych szkoleń z zakresu finansów.